Search form

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ 9:29

29ܘܟܹܐ ܕܵܪܹܫ ܗܘܵܐ ܘܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܗܘܵܐ ܥܲܡ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܗܘܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܵܘܢܵܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܠܸܩܛܵܠܹܗ.