Search form

ܝܘܚܢܢ 1:23

23ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ”ܐܵܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܝܘܸܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ: ’ܡܲܫܘܹܝܡܘܼܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ،‘

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ.“