Search form

ܝܘܚܢܢ 1:43

ܝܫܘܥ ܒܩܪܝܐ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܘܠܢܬܢܐܝܠܔ

43ܒܝܵܘܡܵܐ ܐܚܹܪܢܵܐ ܒܥܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܕܐܵܙܹܠܔ ܠܓܠܝܼܠܵܐ. ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܹܗ ܠܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܬܵ‌ܐ ܒܵܬܪܝܼ.“