Search form

ܝܘܚܢܢ 10:25

25ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܲܡܘܼܢܹܐ. ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܒܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܝܼ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܝܼ،