Search form

ܝܘܚܢܢ 11:28

28ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܡܝܼܪܹܗ ܐܵܗܵܐ، ܐܙܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܘܩܪܹܐ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܪܝܲܡ ܚܵܬܘܼܗ̇ ܒܛܸܫܘܵܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇: ”ܪܲܒܝܼ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܒܸܩܪܵܝܵܟ݂ܝ ܝܠܹܗ.“