Search form

ܝܘܚܢܢ 11:42

42”ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܕܒܟܠܔ ܥܕܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܡܥܹܬ ܠܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܟܸܢܫܵܐ ܕܟܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܐܡܝܼܪܝܼ ܐܲܢܹܐ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܡܸܢܝܼ ܕܐܲܢ݇ܬ ܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ.“