Search form

ܝܘܚܢܢ 11:56

56ܘܛܵܥܝܼ ܗܘܵܘ ܒܵܬܪ ܝܼܫܘܿܥ ܘܒܲܩܪܝܼ ܗܘܵܘ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܕܟܸܠܝܹܐ ܝܗܘܵܘ ܓܵܘ ܗܲܝܟܠܵܐ: ”ܡܘܼܕܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܠܹܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܠܥܹܐܕܵܐ؟“