Search form

ܝܘܚܢܢ 12:13

13ܫܩܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܪ̈ܡܹܐ ܘܦܠܝܼܛ ܠܗܘܿܢ ܠܐܘܼܪܚܹܗ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ:

ܐܘܿܫܲܥܢܵܐ، ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܫܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ، ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠܔ!