Search form

ܝܘܚܢܢ 12:3

3ܗ̇ܝܓܵܗ ܫܩܝܼܠܔ ܠܵܗ̇ ܡܲܪܝܲܡ ܠܝܼܛܪܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ ܕܒܸܣܡܵܐ ܕܢܵܪܕܝܼܢ ܪܹܝܫܵܝܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ، ܘܡܫܝܼܚ ܠܵܗ̇ ܐܲܩܠܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ، ܘܡܸܫܝܵܝ ܠܵܗ̇ ܒܟܵܘܣܘܼܗ̇، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܠܝܵܐ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܡ̣ܢ ܪܹܝܚܵܐ ܕܒܸܣܡܵܐ.