Search form

ܝܘܚܢܢ 12:47

47”ܘܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܫܵܡܹܥ ܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ̈ ܘܠܵܐ ܢܵܛܹܪܗܘܿܢ، ܐܵܢܵܐ ܠܹܐ ܕܵܝܢܹܢܹܗ، ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܕܕܵܝܢܹܢ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܕܦܲܪܩܸܢܹܗ.