Search form

ܝܘܚܢܢ 12:50

50”ܘܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢ ܕܦܘܼܩܕܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ ܝܼܢܵܐ. ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܐܵܢܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܘܸܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܒܵܒܵܐ ܦܩܝܼܕ ܠܹܗ ܐܸܠܝܼ ܕܗܲܡܙܸܡܸܢ.“