Search form

ܝܘܚܢܢ 13:34

34”ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܚܵܕܬܵ‌ܐ ܒܝܼܵܗܒ݂ܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܡܲܚܸܒܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ. ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܐܵܢܵܐ ܡܘܼܚܸܒ ܠܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܲܚܸܒܘܼܢ ܚܲܕ ܠܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ.