Search form

ܝܘܚܢܢ 14:23

23ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܐܸܢ ܐܢܵܫܵܐ ܡܲܚܸܒ ܠܝܼ، ܒܸܬ ܢܵܛܹܪ ܗܹܡܸܙܡܵܢܝܼ̈، ܘܒܵܒܝܼ ܒܸܬ ܡܲܚܸܒ ܠܹܗ، ܘܒܸܬ ܐܵܬܲܚ ܘܡܲܬܒܲܚ ܡܲܥܡܪܵܐ ܠܟܸܣܠܹܗ.