Search form

ܝܘܚܢܢ 14:26

26”ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܵܒܵܐ ܫܲܕܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ ܒܫܸܡܝܼ، ܕܝܼܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܫܵܐ، ܗ̇ܘ ܒܸܬ ܡܲܠܸܦ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ، ܘܒܸܬ ܡܲܕܟܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܡܝܼܪܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.