Search form

ܝܘܚܢܢ 15:22

22”ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘܹܝܢ ܗܘܵܐ ܐܬܝܼܵܐ ܘܗܘܼܡܙܸܡܵܐ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܠܲܝܬ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܚܛܝܼܬܵ‌ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܡܵܗܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܚܛܝܼܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ.