Search form

ܝܘܚܢܢ 15:5

5”ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ ܓܸܦܬܵ‌ܐ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ. ܗ̇ܘ ܕܟܵܠܹܐ ܒܝܼܝܼ ܘܐܵܢܵܐ ܒܝܼܹܗ، ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܝܵܗܒܹܠܔ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܪܵܒܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܠܵܐ ܕܝܼܝܼ ܠܹܐ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼ.