Search form

ܝܘܚܢܢ 15:6

6”ܡ̇ܢ ܕܠܵܐ ܟܵܠܹܐ ܒܝܼܝܼ، ܐܲܝܟ݂ ܦܲܥܘܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ ܝܠܹܗ، ܕܦܵܐܹܫ ܪܘܼܦܝܵܐ ܠܒܲܕܲܪ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܲܥܘܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܠܗܘܿܢ ܘܕܵܪܝܼ ܠܗܘܿܢ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩܕܝܼ.