Search form

ܝܘܚܢܢ 16:2

2”ܒܸܬ ܛܵܪܕܝܼ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈‌ܐ. ܒܸܬ ܐܵܬܝܵܐ ܣܵܥܲܬ ܕܟܠܔ ܕܩܵܛܹܠܔ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܬ ܚܵܫܹܒ݂ ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܝܠܹܗ ܚܸܠܡܲܬ ܠܐܲܠܵܗܵܐ.