Search form

ܝܘܚܢܢ 17:2

2”ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠܔ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ، ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܹܗ.