Search form

ܝܘܚܢܢ 17:8

8”ܣܵܒܵܒ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ ܝܘܼܗܒ݂ܵܝ ܠܝܼ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܐܵܢܝܼ ܩܘܼܒܠܵܝ ܠܗܘܿܢ، ܘܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܝܕܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܘܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܠܟܸܣܠܘܼܟ݂ ܦܠܝܼܛ ܠܝܼ ܘܐܲܢ݇ܬ ܫܘܼܕܸܪܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ.