Search form

ܝܘܚܢܢ 18:35

35ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ: ”ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܘܸܬ ܐܵܢܵܐ ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ ܝܘܸܢ؟ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܘܼܟ݂ ܘܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܩܵܡ ܣܲܦܝܼ ܠܘܼܟ݂ ܐܸܠܝܼ. ܡܘܼܕܝܼ ܝܘܸܬ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ؟“