Search form

ܝܘܚܢܢ 19:13

13ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܐܲܢܹܐ ܚܲܒܪܹ̈ܐ، ܦܘܼܠܸܛ ܠܹܗ ܠܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܕܲܪ، ܘܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܕܝܼܘܵܢ، ܒܕܘܼܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܗܘܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ: ”ܪܨܝܼܦܬܵ‌ܐ ܕܟܹܐܦܹ̈ܐ،“ ܘܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ: ”ܓܦܝܼܦܬܵ‌ܐ.“