Search form

ܝܘܚܢܢ 19:14

14ܝܵܘܡܵܐ ܕܗܲܕܲܪܬܵ‌ܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܗܲܕܘܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܩܵܐ ܦܸܨܚܵܐ، ܘܣܵܥܲܬ ܕܬܪܸܥܣܲܪ ܝܼܗܘܵܐ. ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܗܵܐ ܡܲܠܟܵܘܟ݂ܘܿܢ.“