Search form

ܝܘܚܢܢ 19:26

26ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܝܸܡܹܗ ܟܠܝܼܬܵ‌ܐ ܬܵܡܵܐ، ܘܐܘܼܦ ܗ̇ܘ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܕܡܲܚܸܒ ܗܘܵܐ ܠܹܗ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܠܝܸܡܹܗ: ”ܒܲܟ݂ܬܵ‌ܐ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܒܪܘܿܢܵܟ݂ܝ.“