Search form

ܝܘܚܢܢ 19:5

5ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܠܒܲܕܲܪ، ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܟܸܬܘܹ̈ܐ ܒܪܹܝܫܹܗ ܘܓ̰ܘܼܒܵܐ ܕܐܲܪܓܘܵܢܵܐ ܥܲܠܘܼܗ‌ܝ، ܐܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܠܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܗܵܐ ܓܲܒ݂ܪܵܐ.“