Search form

ܝܘܚܢܢ 2:20

20ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܒܐܲܪܒܥܝܼ ܘܐܸܫܸܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܒܸܢܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܗܲܝܟܠܵܐ، ܘܐܲܢ݇ܬ ܒܸܬ ܒܡܲܩܸܡܸܬ ܠܹܗ ܒܬܠܵܬܵ‌ܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ؟“