Search form

ܝܘܚܢܢ 21:23

23ܘܦܠܝܼܛ ܠܹܗ ܚܲܒܪܵܐ ܓܵܘ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ، ܕܐܵܗܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ ܠܹܐ ܡܵܐܹܬ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܠܵܐ ܐܡܝܼܪܹܗ ܕܠܹܐ ܡܵܐܹܬ، ܐܸܠܵܐ: ”ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܗܲܠܔ ܕܕܵܝܪܹܢ، ܩܵܬܘܼܟ݂ ܡܘܼܕܝܼ؟“