Search form

ܝܘܚܢܢ 4:40

40ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܫܵܡܪ̈ܵܝܹܐ ܠܟܸܣܠܹܗ، ܛܠܝܼܒ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܕܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ، ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ ܬܪܹܝ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ.