Search form

ܝܘܚܢܢ 4:6

6ܘܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܬܵܡܵܐ ܒܹܐܪܵܐ ܕܡ̈ܝܼܵܐ ܕܝܲܥܩܘܿܒ݂. ܘܝܼܫܘܿܥ، ܟܲܕ ܟܟ̰ܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܠܹܐܙܵܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ، ܝܬܝܼܒ݂ ܠܹܗ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܒܹܐܪܵܐ. ܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬ ܕܬܪܸܥܣܲܪ ܝܼܗܘܵܐ.