Search form

ܝܘܚܢܢ 5:20

20”ܣܵܒܵܒ ܒܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܠܒܪܘܿܢܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܚܙܹܐ ܠܹܗ ܟܠܔ ܡܸܢܕܝܼ ܕܥܵܒܹܕ، ܘܒܘܼܫ ܓܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܒܸܬ ܡܲܚܙܹܐ ܠܹܗ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܥܲܓ̰ܒܝܼܬܘܿܢ.“