Search form

ܝܘܚܢܢ 5:43

43”ܐܵܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ ܒܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܝܼ، ܘܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܐܸܠܝܼ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܵܬܹ‌ܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܓܵܢܹܗ، ܠܗ̇ܘ ܒܸܬ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ.