Search form

ܝܘܚܢܢ 5:44

44”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܝܬܘܿܢ ܗܲܡܸܢܝܼܬܘܿܢ، ܟܲܕ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܩܪܵܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܚܹܪܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܚܸܩܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܲܕ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܛܥܵܝܵܐ؟