Search form

ܝܘܚܢܢ 6:17

17ܘܐܣܝܼܩ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܡܝܼ ܘܛܪܹܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠܔ ܝܵܡܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܟܦܲܪܢܵܚܘܿܡ، ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܚܸܫܟܵܐ ܘܗܸܫ ܝܼܫܘܿܥ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܐܵܕܝܼܵܐ ܠܟܸܣܠܵܝܗ‌ܝ.