Search form

ܝܘܚܢܢ 6:31

31”ܒܵܒܵܘܵܬܲܢ̈ ܐܟ݂ܝܼܠܔ ܠܗܘܿܢ ܡܲܢܢܵܐ ܓܵܘ ܒܲܪܝܼܵܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ: ’ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܠܲܚܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܕܐܵܟ݂ܠܝܼ.‘“