Search form

ܝܘܚܢܢ 7:28

28ܘܟܲܕ ܝܼܫܘܿܥ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܝܗܘܵܐ ܒܗܲܝܟܠܵܐ، ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܹܗ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܐܸܠܝܼ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ، ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܘܸܢ ܟܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܢܝܼ ܠܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܝܼ. ܗ̇ܘ ܕܫܘܼܕܸܪܹܗ ܐܸܠܝܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ، ܗ̇ܘ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ.