Search form

ܝܘܚܢܢ 7:3

3ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬܹ̈‌ܐ ܕܝܼܫܘܿܥ ܐܸܠܹܗ: ”ܫܲܢܝܼ ܡܐܲܟ݂ܵܐ ܘܙܹܠܔ݇ ܠܝܼܗܘܼܕ ܕܚܵܙܝܼ ܐܘܼܦ ܬܲܠܡܝܼܕܘܼ̈ܟ݂ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܘܸܬ.