Search form

ܝܘܚܢܢ 7:31

31ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܟܸܢܫܵܐ ܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܝܼܹܗ ܘܐܵܡܪܝܼ ܗܘܵܘ: ”ܩܵܡܘܿ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܬܹ‌ܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܸܬ ܥܵܒܹܕ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ؟“