Search form

ܝܘܚܢܢ 7:7

7”ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܥܵܠܡܵܐ ܣܵܢܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܠܝܼ ܟܹܐ ܣܵܢܹܐ ܣܵܒܵܒ ܐܵܢܵܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܘܸܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܕܦܘܼܠܚܵܢܘܼ̈ܗ‌ܝ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ.