Search form

ܝܘܚܢܢ 8:39

ܒܒܘܟ݂ܘܢ ܣܛܢܐ ܝܠܗ

39ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ: ”ܒܵܒܲܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܝܼܠܹܗ.“ ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܝܼܫܘܿܥ: ”ܐܸܢ ܗܵܘܹܝܬܘܿܢ ܗܘܵܘ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ، ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܒܸܬ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܘ.