Search form

ܝܘܚܢܢ 8:55

55”ܐܘܼܦ ܐܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢܹܗ. ܐܸܢ ܐܵܡܪܹܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܹܢܹܗ، ܒܸܬ ܗܵܘܹܝܢ ܕܲܓܵܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܠܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܥܹܢܹܗ ܘܗܹܡܸܙܡܵܢܹܗ ܟܹܐ ܢܵܛܪܹܢܵܗ̇.