Search form

ܝܘܚܢܢ 9:15

15ܡܸܢܕܪܸܫ ܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܚܙܹܐ ܠܘܼܟ݂؟“ ܓ̰ܘܼܘܸܒ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܛܝܼܢܵܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ ܠܹܗ ܥܲܠܔ ܥܲܝ̈ܢܝܼ، ܚܘܼܠܸܠܔ ܠܝܼ ܘܚܙܹܐ ܠܝܼ.“