Search form

ܝܘܚܢܢ 9:16

16ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܐܵܗܵܐ ܐܢܵܫܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܣܵܒܵܒ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܒܸܢܛܵܪܵܐ ܫܲܒܬܵ‌ܐ.“ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ ܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ ܚܲܕ ܚܲܛܵܝܵܐ ܥܵܒܹܕ ܐܲܢܹܐ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ؟“ ܘܗܘܹܐ ܠܹܗ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܓܵܘܵܝܗ‌ܝ.