Search form

ܝܘܚܢܢ 9:7

7ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܙܹܠܔ݇ ܘܚܲܠܸܠܔ ܒܗܵܘܘܼܙ ܕܫܝܼܠܘܿܚܵܐ“ (ܕܦܝܼܫܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܘܼܫܸܩܬܵ‌ܐ، ܫܘܼܕܪܵܐ). ܐܙܝܼܠܔ ܠܹܗ ܘܚܘܼܠܸܠܔ ܠܹܗ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܒܸܚܙܵܝܵܐ.