Search form

ܠܘܩܐ 1:42

42ܡܘܼܩܘܸܚ ܠܵܗ̇ ܐܹܠܝܼܫܒܲܥ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܐܡܝܼܪܵܗ̇ ܠܡܲܪܝܲܡ: ”ܒܪܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܘܲܬ‌ܝ ܓܵܘ ܒܲܟ݂ܬܵܬܹ̈‌ܐ، ܘܒܪܝܼܟ݂ܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܥܘܼܢܬܵ‌ܐ ܕܟܹܪ݇ܣܵܟ݂ܝ.