Search form

ܠܘܩܐ 10:1

ܫܕܪܬ‌ܐ ܕܫܒ݂ܥܝ ܫܠܝܚ̈ܐ

1ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܐܲܢܹܐ، ܓܘܼܒܹܐ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܫܲܒ݂ܥܝܼ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܐܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܘܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܬܪܹܝ ܬܪܹܝ ܡ̣ܢ ܩܲܕܡ ܕܝܼܹܗ ܠܟܠܔ ܕܘܼܟܵܐ ܘܠܟܠܔ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܗ̇ܘ ܥܵܒܹܪ ܗܘܵܐ ܓܵܘܘܼܗ̇.