Search form

ܠܘܩܐ 10:11

11”ܐܘܼܦ ܬܵܘܙ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܬܦܝܼܬܵ‌ܐ ܒܐܲܩܠܵܬܲܢ̈ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܢܦܵܨܘܼܗ̇ ܝܘܲܚ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ ܝܕܹܥܡܘܼܢ ܐܵܗܵܐ، ܕܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.‘