Search form

ܠܘܩܐ 10:21

ܝܫܘܥ ܒܦܨܚܐ

ܡܬ‌ܝ 11‏:25‏-27؛ 13‏:16‏-17

21ܒܗ̇ܝ ܥܕܵܢܵܐ ܦܨܝܼܚ ܠܹܗ ܝܼܫܘܿܥ ܒܪܘܼܚܵܐ ܘܐܡܝܼܪܹܗ: ”ܫܲܒܘܼܚܹܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܘܼܟ݂، ܝܵܐ ܒܵܒܝܼ ܡܵܪܵܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܘܕܐܲܪܥܵܐ، ܕܡܘܼܟܸܣ ܠܘܼܟ݂ ܐܲܢܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܟܝܼܡܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܡܝܼܵܢܹܐ ܘܓܸܠܝܵܝ ܠܘܼܟ݂ ܠܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. ܗܹܐ ܒܵܒܝܼ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܘܼܟ݂.“