Search form

ܠܘܩܐ 10:24

24”ܣܵܒܵܒ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܪܵܒܵܐ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܒܥܹܐ ܠܗܘܿܢ ܕܚܵܙܝܼ ܗܘܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܠܸܫܡܵܥܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ.“