Search form

ܠܘܩܐ 10:7

7”ܘܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܗ̇ܘ ܒܲܝܬܵ‌ܐ، ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܘܒܸܫܬܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܕܝܼܵܝܗ‌ܝ، ܣܵܒܵܒ ܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܥܠܵܐ ܠܦܘܼܪܥܵܢܹܗ. ܠܵܐ ܫܲܢܹܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵ‌ܐ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ.