Search form

ܠܘܩܐ 11:39

39ܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ ܡܵܪܲܢ: ”ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܟܹܐ ܕܲܟܹܝܬܘܿܢ ܠܒܵܬܪܵܐ ܕܟܵܣܵܐ ܘܕܙܵܒ݂ܘܿܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܓܵܘܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܚܛܘܼܦܝܵܐ ܘܒܝܼܫܬܵ‌ܐ.